Yatırımcı İlişkileri

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
TİCARET SİCİL BİLGİLERİ
ORTAKLIK YAPISI
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULUNA AİT ÖZGEÇMİŞLER
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE AİT BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
ESAS SÖZLEŞME
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
ETİK KURALLAR
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
GENEL KURULUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
İŞTİRAKLER FAALİYET RAPORLARI
FAALİYET RAPORLARI
 • 2008 YILI FAALİYET RAPORLARI
 • 2009 YILI FAALİYET RAPORLARI
 • 2010 YILI FAALİYET RAPORLARI
 • 2011 YILI FAALİYET RAPORLARI
 • 2012 YILI FAALİYET RAPORLARI
 • 2013 YILI FAALİYET RAPORLARI
 • 2014 YILI FAALİYET RAPORLARI
 • 2015 YILI FAALİYET RAPORLARI
 • 2016 YILI FAALİYET RAPORLARI
 • 2017 YILI FAALİYET RAPORLARI
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMLERİ
 • 2015 YILI TOPLANTI GÜNDEMİ
 • 2016 YILI TOPLANTI GÜNDEMİ
VEKALETEN OY KULLANMA FORMU
GENEL KURUL KATILANLAR CETVELİ VE TOPLANTI TUTANAKLARI
PERİYODİK FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
 • 2008 YILI FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
 • 2009 YILI FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
 • 2010 YILI FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
 • 2011 YILI FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
 • 2012 YILI FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
 • 2013 YILI FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
 • 2014 YILI FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
 • 2015 YILI FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
 • 2016 YILI FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
 • 2017 YILI FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
DUYURULAR

ÇEMTAŞ ORTAKLARINA DUYURU

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÜZERİNDE SON BİR YIL İÇERİSİNDE YAPILAN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

ŞİRKETİMİZE AİT HİSSE SENETLERİMİZİN KAYDİ ORTAMDA MUHAFAZASI VE TÜM HAKLARININ TAKİBİ KONUSUNDA DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

SPK VE MKK TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYDİ SİSTEME GEÇİŞ İLE İLGİLİ DUYURU

KAYDİLEŞTİRME İLE İLGİLİ DUYURU

“YTL”DEN, “TL”YE GEÇİŞ İLE İLGİLİ DUYURUDUR

% 45 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMIYLA İLGİLİ DUYURU

2009 YILI KAR PAYI DAĞITIMI  İLE İLGİLİ DUYURU  

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU İLE İLGİLİ DUYURU  

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU İLE İLGİLİ DUYURU  

SIKÇA SORULAN SORULAR