Yatırımcı İlişkileri Periyodik Finansal Tablolar, Dipnotlar Ve Bağımsız Denetim Raporları