Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri

Söz konusu bölüm, Kurumsal Yönetim alanında S.P.K.’nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul Şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, Şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, yatırımcı ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve yatırımcılara ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir.
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplantıları’nın düzenlenmesi, yatırımcı haklarının kullandırılması ve hisse senedi işlemleri yanısıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta S.P.K. ve Borsa İstanbul olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket’in temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu bölüm, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite kararlarının takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki diğer Komitelerin çalışmalarına ilişkin kayıtların tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.
 
Bunlara ilaveten, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelerin Şirket bünyesinde takibi ve bu yönde gerekli çalışmaların yapılmasının yanısıra, Şirket bağlı ortaklık ve iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurullarına ilişkin Toplantılarının yapılması ve takibi gibi hususlarda da görev yapmaktadır.   
 
10 Şubat 2005 tarihinden itibaren, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş, son olarak Mehmet Fikret PAMUK, Nermin SÖZER ve Bülent GÜZELARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları olarak atanmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulunun 16 Aralık 2015 tarihli 2015/40 no’lu kararına istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Mehmet Fikret PAMUK "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" olarak atanmıştır.
 
Adı Soyadı Ünvanı Sermaye Piyasası Faaliyetleri     
Düzey 3 Lisans No/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans No
Telefon / Faks e-mail
M. Fikret PAMUK Genel Müdür Yardımcısı (Mali) 203784 / 700393 (0224) 243 12 30 - (0224) 243 13 18 fpamuk@cemtas.com.tr
Nermin SÖZER Muhasebe Müdürü 203976 / 700394 (0224) 243 12 30 - (0224) 243 13 18 nsozer@cemtas.com.tr
Bülent GÜZELARSLAN Muhasebe Memuru 204224 / 700392 (0224) 243 12 30 - (0224) 243 13 18 bguzelarslan@cemtas.com.tr
©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM