Yatırımcı İlişkileri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bağımsızlık Beyanları

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Selahattin SERBEST :

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi’ne;

22/02/2018 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine “Bağımsız Üye” adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;
 1. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
 2. Son beş yıl içerisinde, başta Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 4. Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
 5. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
 6. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 
 7. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 8. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
 9. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 10. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Selahattin SERBEST


ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ’NİN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAYI İLE İLGİLİ RAPORU


Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi;

Komitemize “Bağımsız Üye” adayı olarak başvuran Sn. Selahattin SERBEST’in Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği; 
 1. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları  arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
 2. Son beş yıl içerisinde, başta Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
 3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu,
 4. Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığını,
 5. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığını,
 6. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğunu, 
 7. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğini,
 8. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğunu,
 9. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığını,
 10. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,
Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından, Yönetim Kurulumuzun, ortaklarımızın ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,

 
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
NECATİ GELMEZ ERDEM SAKER M. FİKRET PAMUK
Başkan Üye Üye
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
YöneticisiBAĞIMSIZLIK BEYANI

Salim Can KARAŞIKLI :


Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi’ne;

22/02/2018 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine “Bağımsız Üye” adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;
 1. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
 2. Son beş yıl içerisinde, başta Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 4. Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
 5. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
 6. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 
 7. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 8. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
 9. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 10. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Salim Can KARAŞIKLIÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ’NİN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAYI İLE İLGİLİ RAPORU


Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi;

Komitemize “Bağımsız Üye” adayı olarak başvuran Sn. Salim Can KARAŞIKLI’nın Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği; 
 1. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
 2. Son beş yıl içerisinde, başta Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
 3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu,
 4. Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığını,
 5. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığını,
 6. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğunu, 
 7. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğini,
 8. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğunu,
 9. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığını,
 10. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,
Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından, Yönetim Kurulumuzun, ortaklarımızın ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunulur.

Saygılarımızla, 

 
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
NECATİ GELMEZ ERDEM SAKER M.FİKRET PAMUK
Başkan Üye Üye
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Yöneticisi
©2019 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM