Üretim Haddehane
Haddehane

Haddehane

HADDEHANE birimi, ÇELİKHANE’de hazırlanmış kütüğün, müşterinin istediği ebatlara toleranslar dahilinde haddelendiği birimdir.

Vasıflı çelik üretiminde, üretilen kütüklerin modern teknolojiyi yakalamış ve verimli bir haddehanede haddelenmesi gerekmektedir. İşte bu amaçla 1998 yılında ilk modernizesini yapan haddehane birimi 2015 yılında ikinci modernizesiyle gücüne güç katmış ve ÇEMTAŞ VASIFLI ÇELİK HADDEHANESİ  üretim yelpazesine yeni ürünler eklemiştir. Çemtaş vasıflı çelik haddehanesi, 210.000 ton/yıl kapasitesi ve modern haddeleme prosesinin gerektirdiği bilgisayar otomasyonu kullanımı olanaklarıyla vasıflı çelik üretiminin vazgeçilmez bir parçasıdır.

HADDEHANE birimi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır ; 

Yürüyen tabanlı tav fırını (THYSSEN - DANIELLI)
•  50 ton / saat Kapasite 
•  Atmosfer ve Sıcaklık  Kontrolü
•  Level-1 ve level-2 otomasyon kontrolü

Tufal temizleme ünitesi-1 (Hermetik Hydraulic AB)
• 350-400 bar basınçta su spreyi
• Hazırlama haddesi öncesi birincil tufal temizleme

Blok Haddesi (SIEMENS VAI-PRIMETALS)
•  Otomasyon kontrollü tersinir Blok hadde 
•  Sabit haddeleme ekseninde, otomatik kayar hadde tezgahı 

Tufal Temizleme Ünitesi -2 ( HERMETIK HYDRAULIK AB ) 
•  Sürekli hadde öncesinde ve içerisinde, 3 bölgede ikincil tufal temizleme
•  Her bölgede minimum 100 bar basınçla tufal temizleme

Sürekli Hadde-Ara Gurup (SIEMENS VAI - PRIMETALS)
•  6 Ayaklı (3 Yatay ve 3 Dik Ayak) 
•  Bilgisayar Kontrollü 

Sürekli Hadde- Finish Gurubu (DEMAG - SMS)
•  6 Ayaklı (3 Yatay ve 3 Dik Ayak) 
•  Bilgisayar Kontrollü 

ANLIK BOYUT ÖLÇÜM CİHAZI (ZUMBACH)
•  %100 Ölçüm ,
•  3 lazer ölçüm ünitesi , 360° boyut Tarama 

SOĞUTMA IZGARASI (DEMAG - SMS) 
•  Kalite Gruplarına Göre Soğutma Rejimi Belirlenmesi 
•  Kontrollü Soğutma İçin Kısmi Kapaklı Sistem 
•  İstifleme Olanağı

KUMLAMA+DOĞRULTMA
•  İki adet kumlama makinası ( Schlick, Endümak)
•  İki adet doğrultma makinası (Bronx England, Bronx Taylor-wilson)

Yürüyen Tabanlı Kütük Tav Fırını

ÇELİKHANE’de hazırlanan kütüklerin haddelenmesi için gerekli sıcaklığa tavlandığı fırın, 50 ton/saat kapasiteye sahiptir.
Fırın içi sıcaklıklar, fırın basıncı, yanma havası ve atık gaz sıcaklıkları, hava ve yakıt miktarları bilgisayar ile veya manuel olarak kontrol edilebilmektedir. Bu kontroller sayesinde, tavlama esnasında kütük yüzeyinde oluşacak tufal tabakası minimum kalınlıkta oluşmaktadır. Bu sayede malzeme kaybı önlenerek, üretim maliyetlerinde önemli bir avantaj sağlanmakta, tufal sebebi ile hadde prosesi esnasında oluşabilecek yüzey hatalarının önüne geçilmektedir. 
Fırından tavlanarak çıkan kütükler yüzeyinde oluşan tufallerin alınması için tufal alma ünitesine gelir.

Tufal Alma Ünitesi-1
Tav fırınından çıkan kütüğün üzerinde oluşan tufal tabakası, her biri 8 nozul içeren 4 adet dönen tornado başlığından 350-400 bar basınçlı suyun kütüğün dört yüzeyine püskürtülmesiyle temizlenir. Yüksek basınç elde etmek için 3 adet pompadan yararlanılır. Basınçlı su spreyinin tornado başlıklarından bir dönme hareketi ile beraber püskürtülmesi sayesinde haddeleme prosesi için kütük yüzeyinde maksimum temizlik elde edilmiş olur.

Blok Haddesi
Sürekli hadde işleminden önce kütüğün ön haddeleme işleminin yapıldığı birimdir. Kayar mekanizmalı, iki yönde dönebilen, tek ayaklı bir sistemdir. Malzemelerin merdanelere verilmesi, yönlendirilmesi, ölçülerinin ayarlanması tam otomasyon ile kontrol edilir.

Tufal Alma Ünitesi-2
Haddeleme prosesi içerisinde ikincil tufal temizleme ünitesi olup, Blok hadde sonrasında, haddeleme esnasında malzemenin üzerinde oluşan ince tufal (demir-oksit) tabakasının sürekli hadde öncesinde ve içerisinde bulunan 3 bölgede minimum 100 bar basınçlı su spreyi ile temizlenme işlemi yapılır. Basınçlı su, üretilen malzeme yüzeyine en uygun açıyla sprey şeklinde çarparak yüzeyde birikmiş olan tufal tabakasını etkin bir şekilde temizler ve finish malzemenin yüzey kalitesini arttırır.

Sürekli Hadde Ara Grup & Finish Grubu
Ara grupta üçü yatay üçü dikey , Finish grubunda üçü yatay , üçü dikey  olmak üzere on iki hadde ayağından oluşur. Ara hadde grubu 2015 yılında yapılan yatırım ile işletmeye alınmıştır. Bu yatırımda,  98 yılında yapılan finish grubu haddemiz teknolojinin getirdiği en son sistemlerle donatılmıştır. Bu yatırımlar sonucunda, ileri teknoloji avantajları ile hassas toleranslarda üretim yapılması sağlanmıştır. Malzeme akışı, hızı ve diğer parametreler prosesle eş zamanlı olarak operasyon ekranlarında simüle edilerek eş zamanlı kontrol yapılması sağlanır. 

Anlık Boyut Ölçüm Cihazı
Üretilen her çubuk sürekli hadde sonundaki anlık boyut ölçüm cihazı tarafından %100 ölçü kontrolünden geçer. Bu cihaz 3 döner lazer ünite kullanarak, malzemenin bütün boyutlarında anlık tarama yapmakta ve sonuçları online olarak göstermektedir. Bu ölçüm ile çubukların profillerine göre standartlara uygunluğu ve toleranslar dahilinde üretildiği kontrol edilir. Sistem bilgisayar kontrollü olup, üretimin kontrollü ve standartlar içerisinde olması sağlanır. 
Anlık boyut ölçüm cihazından geçen çubuk boyu 25 ila 42 m. arasında olacak şekilde sürekli hadde çıkışındaki döner makasta kesilir.
 

Soğutma Izgarası
Soğutma Izgarası kapaklı sistemi ve özel tasarımıyla sektörde az sayıda bulunan ızgaralar içerisindedir. İstifleme sistemi malzemelerin kontrollü soğumasını sağlamak için tasarlanmış olup, malzemelerin birbirleriyle temas halinde soğumasını sağlar. 
Yaylık lama üretiminde, mamuller lama istifleme (piling/depiling) sistemi sayesinde, iki ve daha fazla boy lama üst üste olacak şekilde ızgaraya alınır ve yavaş soğutma sağlanır.
Yuvarlak kesitli üretimde, mamuller yuvarlak istifleme (double notch) sistemi sayesinde, bir ızgara tırnağında iki boy malzeme olacak şekilde ızgaraya alınır ve yavaş soğuma sağlanır.


Soğuma ızgarasında bu sistemlere ilave olarak, ayrıca bir soğuma hızı kontrolünü ve hava ile sertleşebilme özelliğine sahip çeliklerin yavaş soğumasını sağlayan yavaş soğutma kapakları mevcuttur.

Kumlama Makinası (2 ADET)

Bu ünitede yuvarlak malzemenin yüzeyine çelik bilye püskürtülme yöntemi ile yüzeydeki tufal tabakasının temizlenmesi sağlanır. Püskürtülen çelik bilyeler malzeme yüzeyinde bulunan tufal tabakasını kırar ve düşürür. Tufalsız bir yüzey, hataların bulunmasındaki hassasiyeti arttırır. 


Doğrultma Makinası (2 ADET)
Hassas Doğrultma Makinası Ø15 - Ø90 mm arasındaki yuvarlak malzemelerin 1 mm/m hassasiyetinde doğrultulmasında kullanılır. Malzemelerin hassas doğrultulmasını sağlayan topların özel tasarımı sayesinde, malzeme üzerine üç noktada kuvvet uygulanmakta ve malzeme maksimum hassasiyette doğrultulmaktadır. 
 

 

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM