Kurumsal Kalite Politikası

Kalite Politikası

ÇEMTAŞ üst yönetimi, kalite, enerji, çevre ve iş güvenliği politikası ve hedeflerini belirlemiş olup, tüm çalışanları ile beraber bu politika ve hedefleri sağlamayı taahhüt eder.
 

KALİTE POLİTİKASI

ÇEMTAŞ yönetiminin kalite hedeflerine, müşteri beklentilerine, paydaş, çalışan ve tedarikçi memnuniyetine ulaşmak için uygulayacağı politikayı tarif eder. Bu politika yürürlükteki yasalar ile uyumludur.

  • Planlanan kaliteye uygunluk için önleyici tedbirlere başvurup ‘üretimde sıfır hata’ hedeflemeyi,
  • İlk çıkışta hatasız ürün için tüm personel motive etmeyi,
  • Her birey kendi yaptığı işin kalitesinden sorumlu olup, bunu başarabilmesi için gerekli kaynakları kendisine sağlamayı,
  • Kalite söz konusu olduğunda, bireyin sorumluluğu sadece kendi işiyle sınırlı olmadığını tüm çalışanlara anlatmayı,
  • Güvenli ve zamanında teslimat ile üniform kalite konusunda iyi bilinirlik sağlamaya dönük bütün gereklilikleri sağlamayı,
  • Sürekli iyileşmeye dönük olarak kalite sisteminde gerekli değişiklik için gerekli kaynakları sağlamayı,
  • Risk tabanlı düşünce sistemi ile bütün olabilecek riskleri değerlendirerek zamanında – üniform kalitede üretim yapmayı temin etmeyi,
  • Müşteri beklentilerini kalite sisteminin parçası yapmayı ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli kaynakları sağlamayı,
  • Sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat için gerekli çalışmalar için kaynakları sağlamayı,
taahhüt etmektedir.
 

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM