Kurumsal Çevre - İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

Çevre - İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

Faaliyetlerimizin çevre boyutunu en aza indirmek üzere benimsediğimiz prensipler ÇEVRE POLİTİKAMIZ’ da özetlenmiştir. Politikamız ışığında çevre mevzuatı gereği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin takibini ve denetimini yapacak
Çevre birimlerinin oluşturulması, çalışanlarımıza yönelik çevre eğitimleri gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden bazılarıdır.

  • Atık hurdadan vasıflı çelik ve bundan üretilen otomotiv parçası üretimi yapmakta olan ÇEMTAŞ bünyesinde, çevre ve iş güvenliği yönünden oluşabilecek riskleri azaltmak için üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlar gerekli önlemleri almaktadır.
  • Çevre ve İş Güvenliği yönünden oluşabilecek riskler değerlendirilerek yüksek önem arz eden riskler için faaliyetler başlatılır.
  • Doğal kaynakları korumak ve enerji tasarrufu gerçekleştirmek ilke edinilmiştir.
  • Çevre ve iş güvenliği konusunda yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmektedir.
  • Tedarikçilerinin ve taşeronlarının çevre ve iş güvenliğine karşı sorumlu kuruluşlar olmasını desteklemektedir.
  • Personelinin, taşeronlarının, ziyaretçilerinin, ilgili tüm tarafların sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınmaktadır.
  • Bünyesinde oluşan atıkların azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
  • Gerçekleştirilecek yeni yatırımlarda çevre ve iş güvenliği riskleri göz önünde tutulmaktadır.
  • Çalışanlarının ve taşeronlarının çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlenmeleri için sürekli eğitimler verilmektedir.
  • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar izleyerek, performansın sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini taahhüt etmektedir.


ÇEVRE ÖDÜLLERİ

Çevresel etkilerin önlenmesinde en önemli unsur, çevre dostu proses seçimidir. Fabrikaların proses seçimine ve mevcut proseslerin çevresel açıdan iyileştirilmesine bu nedenle önem verilmektedir. 

ÇEMTAŞ, Çevre konusundaki bu hassasiyeti sonucunda 2000 Temmuz ayında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından A Tipi Emisyon Belgesi ve Çevre Koruma Teşekkür Belgesi ile ödüllendirilmiştir.
ÇEMTAŞ, 2007 yılında TS ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.
ÇEMTAŞ, 2012 yılında Çevre İzin Belgesini almıştır.


RİSK YÖNETİMİ

Çevresel etkilerin önlenmesinde diğer önemli bir unsur, çevresel risklerin belirlenmesi ve planlanmasıdır. Şirketimizde riske dayalı önlemler alınmaktadır. Çevre Yöneticiliği 2007 yılında ÇEMTAŞ bünyesine girerek; mevzuat takibi, yasal
yükümlülüklerin sağlanmasının denetimi, Kompleksin atık kontrolü, çevre eğitimi, çevresel performansın takibi ve diğer çevresel faaliyetler alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimizde kullanılan tüm kimyasallar için Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) iş ortamlarında bulundurulmaktadır. Bir diğer risk olan endüstriyel kaza durumlarında (yangın, patlama vb.) uygulanmak üzere, tüm fabrika için Acil Durum
Senaryoları ve Planlarıhazırlanmıştır.

ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER

Çevresel performansın takibinin en önemli unsuru, etkili bir çevresel ölçüm ve izleme sistemi oluşturmaktır. Bu amaçla ölçümler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tanınan akredite kuruluşların bünyesinde yapılmaktadır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Şirketimizin çevresel performansını arttıracak tüm bu faaliyetlerin sürekliliğini ve verimini belirleyecek en önemli unsur kuşkusuz çalışanlar olacaktır. Her yıl düzenlenen çevre eğitimleri sayesinde kurumsal çevre bilincinin sürekliliği
sağlanmaktadır.

ÇEVRESEL YATIRIMLAR

ÇEMTAŞ, şirket kültürünün bir göstergesi olarak çevre için yapılan yatırımları yönetim sisteminde ilave bir maliyet unsuru olarak görmemekte, tam tersine böyle bir yaklaşımın pazarda üstünlük sağlayan bir unsur olduğunu kabul etmektedir.

Güzel ve temiz bir çelik fabrikasında çalışmak için, güzel ve temiz Bursa’da yaşamak için, dünyadaki her türlü üretim ve ticarette bir ön koşul olarak konan çevre standardına ulaşmak için 1999 yılından beri ÇEMTAŞ ÇELİKHANE TOZ TOPLAMA SİSTEMİ çalışmaktadır.

 Ayrıca, ÇEMTAŞ , Organize Sanayi Bölgesi içinde yağmur suyu altyapısı ile pis su altyapısını ayırmış ve yağmur suyu ile pis suyu birbirine karıştırmayan sadece iki firmadan biridir.

Ürettiği ürünlerin de tamamen güvenilir bir şekilde üretilmesini sağlamak adına, radyoaktif kirliliği olan hurdaların ergitilmesini önlemek için, satın alınan hurdaya daha kamyon üstünde iken radyoaktiflik derecesinin ölçülmesini sağlayacak

RADYOKATİF TAYİN SİSTEMİ’nin yatırım çalışmaları ve işletme içi kuruluşu tamamlamıştır. Bu sistemin yardımı ile ÇEMTAŞ’a giren her hurda kamyonu radyoaktiflik kontrolünden geçecek ve uygun olmayan hurdalar satın alınmayacaktır.


RADYOAKTİF TAYİN sisteminin kurulmasıyla, firmamız çevreye olan duyarlılığını bir kez daha faaliyetleri ile kanıtlamış, ürün kalitesini bir derece daha yukarıya çıkarmıştır.

Bu bağlamda katı ve sıvı atıklarını kontrol altında tutan, toz emisyonunu standartların istediğinden 50 mgr/Nm3’ den 5mgr/Nm3 değerine düşüren ÇEMTAŞ’ ın SANAYİ ve ÇEVRE ilişkisinde gösterdiği hassasiyet hepimizin övünç kaynağıdır.

Şirketimiz, Atık Giderme Sistemleri, Kirlilik Ölçüm ve İzleme Çalışmaları, Çevresel Yatırımlar, Eğitim Çalışmaları ve Kurum Dışı Çevre Çalışmalarına Verdiği Destek ile Çevresel Değerleri Ön Plana Alan bir ÇEVRE DOSTU KURULUŞ Olmaya devam
edecektir.