Kurumsal Tarihçe
Tarihçe

Tarihçe

Bursa, Organize Sanayi Bölgesi’nde 101 dönümlük bir arazi üzerinde faaliyet göstermek üzere 27.01.1970 tarihinde Bursalı sanayici, iş adamı, küçük sanatkar ve halk girişimcilerinin biraraya gelmesi ile kurulmuş halka açık bir Anonim Şirket olan ÇEMTAŞ; Türkiye'deki “Ark Ocaklı Vasıflı Çelik Üreticisi” olup, TS, DIN, AISI, SAE normlarına uygun ve özel siparişlere göre çelik üretmektedir. 
Başlangıçtaki kurucu ortak sayısı 863, şirket sermayesi ise 15 TL. olup, sermaye artırımları ile bugün ortak sayımız yaklaşık 5.000 ve sermayemiz de 100.975.680 TL’dir.
- 09.01.1972 yılında çelikhane ünitesini devreye sokan ÇEMTAŞ’ta 30.000 Ton/yıl kapasiteli elektrik ark ocağında ingot döküm sistemi uygulanmıştır.

- 1973 yılında sermayesini 50 TL’ye çıkaran şirketimiz haddehane ünitesi yatırım çalışmalarını başlatmıştır.

- 1976 yılında şirket sermayesinin 75 TL’sı olmasıyla ortak sayısı yükselen şirketimizde 1976 yılı aynı zamanda haddehane yatırımı çalışmalarının tamamlandığı, yıl sonu itibari ile ilk hadde ürününün alındığı yıl olmuştur.

- 1981 yılında sermayesini 150 TL’ye çıkaran ÇEMTAŞ, 1985 yılına gelindiğinde vasıflı iyileştirici ve darboğaz giderici yenileme ve modernizasyon çalışmalarını başlatmış ve bu kez sermayesini 1.500 TL’na yükseltmiştir.

- 1986 yılında yatırımlar tamamlanmış, önceki yıllarda özellikle vasıflı çelik yapımını engelleyen ve mamül kalitesini bozan kalıba dökme sistemi terkedilmiş, sürekli döküm sistemine geçilmiştir. Böylece üretim kapasitesi 36.000 Ton’lara ulaşmıştır.
 
Çağı yakalamak ve modern teknolojiyi ÇEMTAŞ’ta gerçekleştirmek isteyen yönetim, 1988 yılına gelindiğinde Çelikhane modernizasyonunu tekrar ele almıştır.

•  30 Tonluk alttan döküm arkocağı
•  30 Tonluk pota ocağı
•  30 Tonluk vakumda gaz alma ünitesi
•  Otomatik alaşım ilave sistemi
•  Karbon enjeksiyon ünitesi
•  Tel enjeksiyon ünitesi ve 
•  Toz tutma ünitesi
Ana ünite yatırımları fizibilite çalışmaları başlamıştır.
1990 yılında sermayesini 18.000 TL’ye çıkaran ÇEMTAŞ yatırım çalışmalarını hızlandırmış ve 1990 yılı Kasım ayında ilk deneme döküm başarıyla alınmıştır.
1990 yılı sonu itibariyle rekor bir zamanda yatırımını tamamlayarak devreye alan ÇEMTAŞ çelikhane üretim kapasitesini 130.000 Ton/yıl a çıkartmıştır.
1991 yılında sermayesini 57.600 TL’na çıkaran ÇEMTAŞ, 1993 yılına gelindiğinde çelikhane sürekli döküm makinası modernizasyonu çalışmalarını başlatmıştır.
Teşvik Belgeli olan bu yatırım ile vasıflı çelik yapımında insan insiyatifi olmadan tam otomatik kontröllü, tam kapalı akışla, magnetik karışım ve yavaş soğuma sağlanarak vasıflı çeliklerde istenilen özelliklere sahip çelik ürün elde etme amacı gerçekleştirilmiştir.
1995 yılı Mayıs ayının ilk yarısında deneme ve daha sonra da tam kapasite normal üretime geçilmiştir.
Çelikhanede yapılan modernizasyon ile mevcut çelik üretim kapasitesinin vasıflı çelik temini bakımından artması dolayısıyla çelikhane ürünü kütüklerin tamamını haddeleyerek işleyecek, katma değer yaratacak, yeni ve daha kaliteli ürünler elde edilmesini sağlayacak Haddehane Tevsii ve Modernizasyon Yatırımı’nın yapılması zaruretini ortaya çıkartmıştır.
3 - 3,5 Milyon TL’ya malolması hesaplanan haddehane yatırımı nedeni ile ÇEMTAŞsermayesini 1997’nin Mayıs ayında 288.000 TL’na çıkartmıştır. Ayrıca 16.06.1997 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul’a gidilerek kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş ve 3.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, sermaye 1997’nin Ağustos ayında 1.152.000 TL’ye ve 1997’nin Kasım ayında 2.304.000 TL’ye çıkarılmıştır.
18.12.1995 tarihinde teşvik belgesine bağlanan haddehane modernizasyon yatırımı 1998 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır. Şirketimiz 16.06.1998 tarih 56331 sayılı teşvik belgesi kapsamında mevcut tesisimizde çevre korumaya yönelik yatırım başlatarak bu konuda en gelişmiş teknolojinin uygulandığı çelikhane toz toplama sistemi yatırımını 1999 yılının ilk çeyreğinde tamamlamıştır.

1998 Yılı Olağan Genel Kurulunda Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 3.000.000 TL’den 6.000.000 TL’ye, 1999 yılı Olağan Genel Kurulunda Kayıtlı Sermaye Tavanı 6.000.000 TL’den 16.500.000 TL’na, 2004 yılı Olağan Genel Kurulunda Kayıtlı Sermaye Tavanı 16.500.000 TL’dan 60.000.000 TL’na, 2007 yılı Olağan Genel Kurulunda Kayıtlı Sermaye Tavanı 60.000.000 TL’den 190.000.000 TL’ye, 17 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda ise Kayıtlı Sermaye Tavanı 190.000.000 TL’den 500.000.000 TL’na çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçer olup, Şirketimizin en son durum itibari ile ödenmiş ve çıkarılmış sermayesi 100.975.680 TL’dir.
 
Çelikhane yıllık üretim kapasitesi 193.204 ton/yıl, Haddehane yıllık üretim kapasitesi 207.360 ton/yıl’dır. Denge Çubuğu yıllık üretim kapasitesi ise 4.547,20 ton/yıl’dır.

Çemtaş, 30.06.2022 tarihi itibariyle toplam 474 kişiye istihdam sağlamaktadır.
 

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM