Kalite Kalite Politikası

Kalite Politikası

Laboratuvarımız, test/analiz faaliyet ve hizmetlerini sürdürürken; ÇEMTAŞ A.Ş. plan ve hedefleri doğrultusunda, mevcut mevzuatlara ve ‘TS EN ISO/IEC 17025’ standardının kalite gerekliliklerine uygun olarak tarafsız, hızlı, etkin, devamlı, doğru, istikrarlı, güvenilir ve bağımsız bir politika izlemeyi amaç edinmiştir. Laboratuvar Yönetimi, müşterilerine ve bağlı olduğu idareye ‘TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar)’ Uluslararası Standardının gereklerini karşılayacak düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt eder.

Laboratuvar Yönetimi;

 1. Tüm personelin Kalite Politika ve Hedeflerini okumasını, anlamasını ve bu Politika ve Hedeflere uymasını sağlamayı,
 2. Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını, analiz sonuçlarının güvenilir olarak muhafaza edilmesini ve gönderilmesinin güvence altına alınmasını sağlamayı,
 3. Müşterilerin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşterilerin bilgilerini aktarmamayı,
 4. Tüm personelinin kalite politikalarının benimsenmesini, uygulamasını ve sorumluluklarını anlamasını, yapılan işin kalitesini ve personelinin kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç/dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlamayı,
 5. Her düzeydeki çalışan personelinin, Laboratuvarın yeterliliğini, dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek veya zayıflatacak bir uygulamaya hiçbir şekilde dahil olmamasını sağlamayı,
 6. Yapılan test/analizlerin kalitesini etkileyen her türlü mal ve hizmetin satın alınmasında teknik yeterliliği sağlayan alımlar için gerekli çalışmaları düzenlemeyi,
 7. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi,
 8. İlgili mevzuat çerçevesinde; müşterilerden gelen talepleri yerine getirebilmek için, personelinin yurt içi ve yurtdışı eğitimlerine katılmalarını sağlamayı,
 9. Üstlendiği görev ve verdiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik anlayışını benimsemiş bir laboratuvar olmayı,
 10. Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması, düzenli olarak gözden geçirilmesi, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişikliklerinin yapılmasını,
 11. Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını,
 12. TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası Standardının gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak sürekli artan kalitede hizmet vermeyi, bunun için; mevcut alt yapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini temin etmeyi,
 13. Sürekli iyileşmeye dönük olarak kalite sisteminde gerekli değişiklikleri yapmayı, tüm bu kalite politikaların benimsenmesi ve uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi ve iç/dış kalite güvence tedbirlerini almayı taahhüt eder.

 

İçerikleri görüntülemek için alttaki yazılara tıklayınız.

Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü

Akreditasyon ve Fiyat Listesi

Laboratuvar Test Talep ve Sözleşme Formu

Müşteri Memnuniyeti Anketi

Şikayet Formu

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM