Kalite Yüzey Çatlak Testi

Yüzey Çatlak Testi

ÇEMTAŞ , ALMAN FOERSTER firmasının üretmiş olduğu 2 ADET Circoflux S 6.144 VE 1 adet Circoflux DS test cihazlarına sahiptir. Bu test cihazları dünyada üretilen yüzey çatlak test makinaları arasında en iyi referanslara sahip olanlarıdır. Circoflux, Sa2.5 yüzey kalitesine sahip malzemelerin yüzeyinde boyuna hataları tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Müşteri isteğine bağlı olarak standartlarda belitilen hata derinliklerine uygun kontrol yapılır. Çubuğun cihaz içerisinde ilerlemesi sırasında yüzeyde manyetik akı oluşturulmakta, çatlakların üzerinde oluşan sızını akı yüzeye temas eden problar tarafından algılanmakta ve hatanın derinliği tespit edilmektedir. Bulunan derinlik, standartlarda belirtilen derinliğin üzerinde ise hatanın olduğu yere otomatik olarak boya püskürtülmekte ve hatalı malzeme sağlamlardan ayrılmaktadır.

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM