AR-GE AR-GE Çalışmalarımız
AR-GE Çalışmalarımız

AR-GE Çalışmalarımız

2015 yılında Ar-Ge merkezi hazırlıklarını tamamlayan ÇEMTAŞ,  5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamında 26 Kasım 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  tarafından Türkiye’nin 222. ve vasıflı çelik üretimi alanında ilk Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir.

ÇEMTAŞ içerisinde 1372 m2  lik bir alan üzerine kurulmuş olan Ar-Ge merkezi bünyesinde;  Ar-Ge Ofisleri, Metalografi ve Mekanik Testler Laboratuvarı, Denge Çubuğu Laboratuvarı, Tahribatsız Test Hatları  bölümleri bulunmaktadır. ÇEMTAŞ, Ar-Ge kapsamında uzun yıllardır Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı – TEYDEB/TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı-TTGV destekli projeler yürütmektedir. Ar-Ge merkezi ile proje kapasitesini arttıran Çemtaş;  Tübitak, BTSB, Avrupa Birliği ve müşterileri ile ortak çalıştığı projelerine hız vermiştir. Mevcut çelik kalitelerinin iyileştirilmesi ve daha yüksek dayanımlı yeni çelik kaliteleri geliştirilmesi ile ürün performansının arttırılması, yeni üretim ve kontrol teknikleri tasarlayarak üretim verimliliğinin arttırılması ve çevreye olan hassas yaklaşım ile enerji verimliliğinin artırılması gibi konularda araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürmektedir.  Yürütülen projelerin genelinde üniversiteler ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. ÇEMTAŞ, yapılan bu çalışmalar doğrultusunda bugüne kadar birçok araştırma ve geliştirme projesi tamamlamıştır. Ar-Ge merkezinde yürütülen projelerin dışında personelin kariyer gelişimine de ayrıca önem verilmektedir. Lisans derecesine sahip personelin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek verilirken planlanan eğitim takvimi ile teknik ve yönetimsel olarak yeterli Ar-Ge personeli yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tamamlanmış ve yürütülmekte olan tüm bu araştırma ve geliştirme projeleriyle ÇEMTAŞ Ar-Ge Merkezi, vasıflı çelik üretiminde çağın gereklilikleri yakalamak ve pro-aktif yaklaşım ile müşterilerin ihtiyaçlarını önceden belirleyerek bu doğrultuda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. 


 

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM