AR-GE Projeler

Projeler

  • TÜBİTAK - TEYDEB PROJELERİ
  • BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (BSTB) PROJELERİ
  • ÖZ KAYNAK (İÇ) PROJELER
  • AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ  (Horizon 2020 , Eureka, vs)
 
  1. Otomotiv de kullanılan ve vasıflı çelikten üretilen araç parçalarında istenilen mekanik özellik değerlerinin çeliğin kimyasal kompozisyonun modifikasyonu ve/veya ısıl işlem parametrelerinin değiştirilmesiyle elde edilmesi,
  2. Ağırlık azaltma çalışmaları kapsamında daha ince kesitli ancak aynı dayanımı gösterecek parçaların üretilebilmesi için çalışmalar,
  3. Çelik parçalarda tespit edilen malzeme kaynaklı hataların (iç hata – yüzey hata) karakterize edilerek hangi nedenlerle oluştuğu ve bu hataları önlemeye yönelik çalışmalar.
  4. Ürün maliyetini arttırmadan malzemelerin daha yüksek dayanım gösterecek  parçaların uygun çelik grubundan seçilmesi veya mevcut çelik gruplarının iç yapısının değiştirilerek üretilmesi,
  5. Yuvarlak ve lama kesitli çubukların tahribatsız testleri ile ilgili (NDT) çalışmalar,
  6. Denge çubuğu ile ilgili yorulma performansını (fatik) arttırıcı çalışmalar,

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM