Kalite Politikası

     ÇEMTAŞ yönetiminin kalite hedeflerine ve müşteri beklentilerine, paydaş, çalışan ve tedarilçi memnuniyetine  ulaşmak için uygulayacağı politikayı tarif eder. Bu politika yürürlükteki yasalar ile uyumludur. 

      Planlanan kaliteye uygunluk için önleyici yöntemlere başvurulacak ve "ilk çıkışta hatasız" malzeme üretimi için tüm personel motive edilecek.

     Her birey kendi yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmalı ve bunu başarabilmesi için gerekli kolaylıklar kendisine sağlanmalıdır. Bununla beraber kalite söz konusu olduğunda, bireyin sorumluluğu sadece kendi işiyle sınırlı değildir.

     Güvenli ve zamanında teslimat ile üniform kalite konusunda iyi tanınmak.

     Şirketteki her çalışan, kendi görev tanımı dışında olsa bile kalite ile ilgili sapmaları derhal ilgilisine haber vermelidir.

     Sürekli iyileşmeye dönük olarak kalite sisteminde gerekli değişiklikleri yapmak.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

     Atık hurdadan vasıflı çelik üretimi yapmakta olan ÇEMTAŞ bünyesinde, çevre ve iş güvenliği yönünden oluşabilecek riskleri azaltmak için üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlar gerekli önlemleri almaktadır.

      Çevre ve İş Güvenliği yönünden oluşabilecek riskler değerlendirilerek yüksek önem arz eden riskler için faaliyetler başlatılır.

      Doğal kaynakları korumak ve enerji tasarrufu gerçekleştirmek ilke edinilmiştir.

      Çevre ve iş güvenliği konusunda yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmektedir.

      Tedarikçilerinin ve taşeronlarının çevre ve iş güvenliğine karşı sorumlu kuruluşlar olmasını desteklemektedir.

      Personelinin, taşeronlarının ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınmaktadır.

      Bünyesinde oluşan atıkların azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

      Gerçekleştirilecek yeni yatırımlarda çevre ve iş güvenliği riskleri göz önünde tutulmaktadır.

      Çalışanlarının ve taşeronlarının çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlenmeleri için sürekli eğitimler verilmektedir.

      Çevre ve iş güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar izleyerek, performansın sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini taahhüt etmektedir.