Haddehane

     HADDEHANE birimi, ÇELİKHANE’de hazırlanmış kütüğün müşterinin istediği ebatlara, toleranslar dahilinde haddelendiği birimdir.

     Vasıflı çelik üretiminde, üretilen kütüklerin modern teknolojiyi yakalamış ve verimli bir haddehanede haddelenmesi gerekmektedir. İşte bu amaçla 1998 yılında modernize edilen ÇEMTAŞ VASIFLI ÇELİK HADDEHANESİ geniş bir üretim yelpazesine de sahiptir. ÇEMTAŞ VASIFLI ÇELİK HADDEHANESİ, 210.000 Ton/Yıl kapasitesi ve modern haddeleme prosesinin gerektirdiği seviye 1 ve seviye 2 bilgisayar otomasyonunu kullanımı olanaklarıyla vasıflı çelik üretiminin vazgeçilmez bir parçasıdır.

HADDEHANE birimi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır ;

YÜRÜYEN TABANLI TAV FIRINI (THYSSEN)

 • 50 T/Saat Kapasite
 • Manuel ve Bilgisayarlı Atmosfer ve Sıcaklık Kontrolü

  Tufal Temizleme Ünitesi-1 ( HERMETIK DESCALER HERMETIK HYDRAULIK AB )
 • 400 bar basınçta su spreyi
 • Trio hadde öncesi birincil tufal temizleme

  HAZIRLAMA HADDESİ (DEMAG)
 • 3 Ayaklı, Trio Hadde
 • Robot Yardımı ile Kütük Hareketi

  Tufal Temizleme Ünitesi-2 ( HERMETIK DESCALER HERMETIK HYDRAULIK AB )
 • 400 bar basınçta su spreyi
 • Kontinu hadde öncesi ikincil tufal temizleme

  KONTİNÜ HADDE (DEMAG)
 • 6 Ayaklı (3 Yatay ve 3 Dik Ayak)
 • Bilgisayar Kontrollü

  ANLIK BOYUT ÖLÇÜM CİHAZI (IPL-ORBIS)
 • %100 Ölçüm
 • 2000 ÖLÇÜM/Saniye

  SOĞUTMA IZGARASI (DEMAG)
 • Kalite Gruplarına Göre Soğutma Rejimi Belirlenmesi
 • Kontrollü Soğutma İçin Hareketli Kısmi Kapaklı Sistem
 • İstifleme Olanağı

   

  KUMLAMA+DOĞRULTMA

 • İki adet kumlama makinası ( Schlick, Endümak)
 • İki adet doğrultma makinası (Bronx, Kieserling)

 • ÜÇ ADET ENTEGRE YÜZEY ÇATLAK VE ULTRASONİK İÇ HATA TEST ÜNİTESİ

 • Yüzey Çatlak Testi (FOERSTER) 3 ADET
 • Ultrasonik İç Hata Testi (GE IT(KRAUTKRAMER)) 3 ADET
 • Seyyar Spektrometre 3 ADET
 • Magnatest 1 ADET

  Yürüyen Tabanlı Kütük Tav Fırını

       ÇELİKHANE’de hazırlanan kütüklerin haddelenmesi için gerekli sıcaklığa tavlandığı fırın, 50 ton/saat kapasiteye sahiptir.

       Fırın içi sıcaklıklar, fırın basıncı, yanma havası ve atık gaz sıcaklıkları, hava ve yakıt miktarları bilgisayar ile veya manuel olarak kontrol edilebilmektedir. Bu kontroller sayesinde, tavlama esnasında kütük yüzeyinde oluşacak tufal tabakası minimum kalınlıkta oluşmaktadır Bu sayede malzeme kaybı önlenerek, üretim maliyetlerinde önemli bir avantaj sağlanmakta, tufal sebebi ile hadde prosesi esnasında oluşabilecek yüzey hatalarının önüne geçilmektedir.
  Fırından tavlanarak çıkan kütükler yüzeyinde oluşan tufallerin alınması için tufal alma ünitesine gelir.

  Tufal Alma Ünitesi-1

       Tav fırınından çıkan kütüğün üzerinde oluşan tufal tabakası, her biri 8 nozul içeren 4 adet dönen tornado başlığından 400 bar basınçlı suyun kütüğün dört yüzeyine püskürtülmesiyle temizlenir. Yüksek basınç elde etmek için 3 adet pompadan yararlanılır. Basınçlı su spreyinin tornado başlıklarından bir dönme hareketi ile beraber püskürtülmesi sayesinde haddeleme prosesi için kütük yüzeyinde maksimum temizlik elde edilmiş olur.

  Hazırlama Haddesi

       Kontinü hadde işleminden önce kütüğün ön şekillendirmeye tabi tutulduğu birimdir. 3 ayaklı, trio bir sistemdir.Malzemelerin merdanelere verilmesi, yönlendirilmesi uzaktan kumanda edilen robotlar yardımı ile yapılmaktadır.

  Tufal Alma Ünitesi-2

       Haddeleme prosesi içerisinde ikincil tufal temizleme ünitesi olup, trio haddede, haddeleme esnasında malzemenin üzerinde oluşan ince tufal (demir-oksit) tabakasının kontinü hadde öncesinde 400 bar basınçtaki su spreyi ile temizlenmesi işlemi yapılır. Yüksek basınç elde etmek için 3 adet pompadan yararlanılır. Basınçlı su, üretilen kesit ve ebatlara göre kullanılan aparatlardaki farklı tip ve sayıdaki nozullardan malzeme yüzeyine sprey şeklinde çarparak yüzeyde birikmiş olan tufal tabakasını etkin bir şekilde temizler ve finiş malzemenin yüzey kalitesini arttırır.

  Kontinü Hadde & Anlık Boyut Ölçüm Cihazı

       Üçü yatay üçü dikey olmak üzere altı hadde ayağından oluşur. Kontinü haddemiz 98 yılında kurulmuş olup, ileri teknoloji avantajları ile hassas toleranslarda üretim yapılması sağlanır. Malzeme akışı, hızı ve diğer parametreler prosesle eş zamanlı olarak operasyon ekranlarında simüle edilerek eş zamanlı kontrol yapılması sağlanır.

       Üretilen her çubuk 6. Ayak sonundaki anlık boyut ölçüm cihazı tarafından %100 ölçü kontrolünden geçer. Bu cihaz iki kameranın aydınlatma tekniğiyle saniyede 2000 ölçüm alarak, çubukların profillerine göre standartlara uygunluğunu toleranslar dahilinde ölçer. Sistem bilgisayar kontrollü olup, üretimin kontrollü ve standartlar içerisinde olması sağlanır. Anlık boyut ölçüm cihazından geçen çubuk boyu 25 ila 42 m. arasında olacak şekilde kontinü hadde çıkışındaki döner makasta kesilir.

  Soğutma Izgarası

       Soğutma Izgarası kapaklı sistemi ve özel tasarımıyla sektörde az sayıda bulunan ızgaralar içerisindedir. İstifleme sistemi malzemelerin kontrollü soğumasını sağlamak için tasarlanmış olup, malzemelerin birbirleriyle temas halinde soğumasını sağlar.

       Yaylık lama üretiminde, mamuller lama istifleme (piling/depiling) sistemi sayesinde, iki boy lama üst üste olacak şekilde ızgaraya alınır ve yavaş soğutma sağlanır.

       Yuvarlak kesitli üretimde, mamuller yuvarlak istifleme (double notch) sistemi sayesinde, bir ızgara tırnağında iki boy malzeme olacak şekilde ızgaraya alınır ve yavaş soğuma sağlanır.

       Soğuma ızgarasında bu sistemlere ilave olarak, ayrıca bir soğuma hızı kontrolünü ve hava ile sertleşebilme özelliğine sahip çeliklerin yavaş soğumasını sağlayan yavaş soğutma kapakları mevcuttur.

       Çelik gruplarına göre soğuma rejiminin belirlenmesi, soğutma esnasındaki tüm parametrelerin kontrol altında olmasını sağlar.

  Kumlama Makinası (2 ADET)

       Bu ünitede yuvarlak malzemenin yüzeyine çelik bilye püskürtülme yöntemi ile yüzeydeki tufal tabakasının temizlenmesi sağlanır. Püskürtülen çelik bilyeler malzeme yüzeyinde bulunan tufal tabakasını kırar ve düşürür. Tufalsiz bir yüzey, hataların bulunmasındaki hassasiyeti arttırır. A Sa 2.5 yüzey temizliği kalitesinde malzemeler üretilir.

  Hassas Doğrultma Makinası (2 ADET)

       Hassas Doğrultma Makinası 15 - 110 mm. çapındaki yuvarlak malzemelerin 1 mm/m hassasiyetinde doğrultulmasında kullanılır. Malzemelerin hassas doğrultulmasını sağlayan topların özel tasarımı sayesinde, malzeme üzerine üç noktada kuvvet uygulanmakta ve malzeme maksimum hassasiyette doğrultulmaktadır. Aynı zamanda malzeme döndürülerek malzeme uzunluğunca doğrultmanın homojen yapılması sağlanır. Doğrultma makinamızın önemli bir özelliği de yüzeydeki tufali kırarak atması ve yüzeyin tufalden arındırılmasını sağlamaktır.

  Yüzey Çatlak Test Makinası (3 ADET)

       ÇEMTAŞ , ALMAN FOERSTER firmasının üretmiş olduğu 2 ADET Circoflux S 6.144 VE 1 adet Circoflux DS test cihazlarına sahiptir. Bu test cihazları dünyada üretilen yüzey çatlak test makinaları arasında en iyi referanslara sahip olanlarıdır. Circoflux, Sa2.5 yüzey kalitesine sahip malzemelerin yüzeyinde boyuna hataları tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Müşteri isteğine bağlı olarak standartlarda belitilen hata derinliklerine uygun kontrol yapılır. Çubuğun cihaz içerisinde ilerlemesi sırasında yüzeyde manyetik akı oluşturulmakta, çatlakların üzerinde oluşan sızını akı yüzeye temas eden problar tarafından algılanmakta ve hatanın derinliği tespit edilmektedir.

  Bulunan derinlik, standartlarda belirtilen derinliğin üzerinde ise hatanın olduğu yere otomatik olarak boya püskürtülmekte ve hatalı malzeme sağlamlardan ayrılmaktadır.

  Ultrasonik İç Hata Test Makinası (3 ADET)

  ÇEMTAŞ, modelleri sırayla USIROB 140 SE, ROB 65 VIS ve ROWA B90 PAT olmak üzere GE IT(KRAUTKRAMER) firmasının ürünü olan üç adet Ultrasonik Test Cihazına sahiptir.

       Ultrasonik Test cihazları malzemenin iç yapısında bulunan hataların yanısıra, yüzey ve yüzeyaltı hataların tespitinde de kullanılmaktadır. ROWA cihazımızda yeni bir teknik olan Phased Array teknolojisine sahip problar kullanılmaktadır. Problar tarafından üretilen ultrasonik ses dalgaları malzeme etrafında dönen su havuzunu geçerek malzemeye ulaşmaktadır. Malzeme içerisinde ilerleyen ses dalgaları, malzeme bünyesinde bulunan hatalardan(kalıntı, boşluk, çatlak) geri yansıyarak hatalar tespit edilmekte ve otomatik olarak hatanın olduğu yere hatanın tipini gösteren boya atılarak ayırım yapılmaktadır.

  Seyyar Spektrometre (3 ADET)

       ÇEMTAŞ, 1 ADET SPEKTROSORT ve 2 ADET WAS olmak üzere 3 ADET seyyar spektrometre cihazına sahiptir.

       Sevkiyata hazır hale getirilen bütün malzemelerin müşteriye gitmeden önce malzeme karışmasına karşı kimyasal analiz bazında kontrol edilmesi amacıyla seyyar spektrometre cihazı kullanılmakta bağ haline gelmiş ürünlerin çubuk bazında %100 kontrolü yapılmaktadır. Cihaz kontrol edilecek malzemenin kalitesine kalibre edilir ve bütün malzemelere 100 % kontrolden geçer.

  MAGNATEST (1 ADET)

  Foerster şirketinin üretmiş olduğu Magnatest DH 3.633, metalik parçaları, onların fiziksel özellikleri, geçirgenlik ve elektrik iletkenliklerini kullanarak ayırmaya yarayan bir cihazdır. Testten geçen her bir çubuk, bobin içerisinde üretilen manyetik alan içerisinden geçmektedir. Her malzeme manyetik alan etkisi altında farklı geçirgenlik ve elektrik iletkenliği göstermektedir. Malzemelerin bu özelliğinden yararlanılarak karışık malzemeler Magnatest tarafından ayrılmaktadır.

  ISIL İŞLEM

       ÇEMTAŞ Tesislerinde uygulanabilen ısıl işlemler: Yumuşatma Tavlaması, Gerilim Giderme ve Soğuk Kesilebilirlik tavlamasıdır.