Çelikhane

     1995 yılından itibaren vasıflı çelik üretimi için bulunması gereken tüm ekipmanları içeren çelikhane ünitemizde 250’ yi aşkın çelik kalitesi üretilmektedir.

     ÇELİKHANE ünitemizde, döküm kaliteleri ve müşteri özel isteklerine göre harmanlanan hurda, 30 ton ark ocağında ergitilip, pota ocağında alaşımlandırma ve rafinerizasyon işlemlerine tabi tutulduktan sonra, sürekli döküm makinasında tamamen bilgisayar kontrolünde 140x140mm, 160x160mm ve 200x200mm kesitinde kütük haline getirilir.

EAO
 • 30 ton DEMAG – Almanya
 • Eksantrik alttan döküm alma
 • 18 MVA UHP trafo gücü
 • Su soğutmalı panel ve kapak
 • C ve O2 Lans maniplatörü

  PO
 • 30 ton DEMAG – Almanya
 • Otomatik alaşımlama sistemi
 • 5 MVA trafo gücü
 • Sıvı çelikte ve cürufta çözünmüş O2 ölçme ( Electro Nite Multilab III )
 • Sıvı çelikte çözünmüş hidrojen ölçme ( Electro Nite Hydris )

  VGA ( Vakumda Gaz Alma Ünitesi )

 • Messo – Almanya
 • 30 ton kapasite

  Tel Enjekte Sistemi

 • Odermath – Almanya
 • Al, CaSi, CaFe, C, S, Ti, B, Nb, Bi, Pb, Tel enjeksiyonu

  SDM

 • Concast – İsviçre
 • 2 yol ( +1 )
 • Kapalı Döküm
 • Manyetik Karıştırıcı

  TOZ TOPLAMA SİSTEMİ

 • AAF – İngiltere

  EAO ( Elektrik Ark Ocağı )

       30 ton kapasitesinde 18 MVA gücünde, alttan döküm alma sistemine sahiptir. Elektrik ark ocağı EBT ( Eccentric Bottom Tapping ) tipi olup panelleri su soğutmalıdır. Ayrıca ocak, karbon ve oksijen enjekte donanımına sahiptir.
       EBT sistemi sayesinde, sıvı çelik yüzeyinde biriken cürufun, potaya sıvı çeliğin aktarılması esnasında sıvı çeliğe tekrar karışması engellenmiş olur.

  PO ( Pota Ocağı )

       5 MVA gücünde trafoya sahiptir. EAO’ nda uygun sıcaklığa ulaşan ve P ( Fosfor )’ u giderilen sıvı çeliğe, potalarda hedef kimyasal analizine göre alaşımlandırma, döküm sıcaklığına uygun sıvı çeliği ısıtma işlemleri uygulanır.

  VGA ( Vakumda Gaz Alma )

       Vakum ünitesi vasıflı çelik üretiminin en önemli aşamalarından birisidir. Sıvı çelik bünyesindeki çözünmüş O2, H, N gazları çeliğin üretiminde hatalara sebep olan en önemli safsızlıkların başında gelmektedir. Bu gazlar, kalıntı oluşumundan çatlak oluşumuna kadar bir çok olumsuzluğa sebep verebilmektedir.
       Sıvı çelik içinde çözünmüş olarak bulunan bu gazları çelikten ayırmak, argon gazı ile vakum altındaki etkili karıştırma ile sıvı çelikle curufu tam kontak haline getirerek sıvı çelik bünyesinden kalıntı ( inklüzyon ) uzaklaştırmak ve etkili S gidermek için vakum işlemi uygulanır.

  TEL ENJEKSİYON İSTASYONU

       Sıvı çelik kalitesine göre belirlenen miktarlarda Al, CaSi, CaFe, C, S, Ti, B, Nb, Bi, Pb; telleri, çeliğe alaşımlandırma yapmak, çeliğin gerekli iç yapısının oluşması için bu ünite yardımıyla enjekte edilir.

  SDM ( Sürekli Döküm Makinesi )

       SDM pota ocağında alaşımlama işlemi ve diğer gerekli işlemler tamamlandıktan sonra hazır hale gelen sıvı çeliğin kütük haline dökülmesi amacı ile çalışır.
       Sürekli döküm makinamız tamamen bilgisayar kontrollü, tam kapalı akışlı ( sıvı çeliğin havayla temasının kesildiği ), manyetik karıştırıcı, iki seviyeli soğutma sistemi ile kontrollü soğutma olanağı sağlayan, iki yollu bir makine olup vasıflı çelik dökümünde çağdaş gereksinimlerin hepsini karşılayan özelliklere sahip bir makinedir.