Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. den alacaklarımıza karşılık satın alınan, otomotiv sanayiine üretim yapan Denge Çubuğu hattı en son teknolojik gelişmelere göre modernleştirilerek, Organize Sanayi Bölgesi A.O.S. Bulvarı No:3 Bursa adresinde kurulu fabrikamız bünyesinde özel olarak hazırlanan 150m x 20m çelik konstrüksiyon bir kapalı holde deneme üretimleri tamamlanmış olup esas üretim faaliyetine başlamıştır.
Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.`nin borcuna karşılık haciz ile aktifimize alınan kullanılmış ve demonte vaziyette bulunan Makas Hattı (TBL Hattı) Makinaları "Baldur Süspansiyon Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş." ne peşin olarak satılmıştır.
"ÖNEMLİ DUYURU" 25/02/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen S.P.K.’nın Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendisinde saklayan hissedarlarımızın 31/12/2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.
" Mercedes Benz Türk ve Anadolu Isuzu, otomotiv ana sanayi firmaları ile seri denge çubuğu temini için anlaşmaya varılmıştır. "
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORTAKLARINA DUYURU 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 1527. Maddesi esas alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı`nın yayınladığı yönetmelik gereği; borsaya kote şirketlerin genel kurullarına, isteyen ORTAKLARIN elektronik ortamda katılma ve oy kullanımına imkan verecek sistemi kurmaları zorunlu hale getirilmiştir. Borsaya kote şirketlerin 01.10.2012 tarihinden itibaren yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Bu çerçevede genel kurul toplantılarımıza Elektronik ortamda katılmak isteyen ORTAKLARIMIZIN; - Öncelikle e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları; - EGKS üzerinden genel kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, EGKS`ne katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiye MKK internet sitesinden ulaşabilirler. ŞİRKETİMİZ ORTAKLARINA SAYGIYLA DUYURULUR.
"STABİLİZE DOLGU MALZEMESİ YERİNE KULLANILABİLEN BEDELSİZ CURUF Şirketimizin üretimi sırasında çıkan ve fabrika sahasında depolanmış olan Curuf Bedelsiz olarak ilgilenen şahıs ve kuruluşlara verilecektir.Stabil dolgu malzemesi yerine "
Şirketimiz ile Türk Metal Sendikası arasındaki "Toplu İş Sözleşmesi" 17.12.2014 tarihinde imzalanmış olup, sözleşme 01.09.2014 - 31.08.2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Ayrıntılı bilgi için; http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-det